In 2023 geen kantoren meer met energielabel D t/m G

Geen kantoren meer met een slechter energielabel, dan energielabel C. Dit gaat gebeuren vanaf 2023. Het gebruik van kantoren met een label van D t/m G is dan ook verboden. Het is de taak van de eigenaren om deze kantoren zuiniger te maken. Gelukkig levert deze investering ook wel wat op: lagere energiekosten.

Wettelijke verplichting
Mininster Blok(Wonen en Rijksdienst) heeft dit plan omschreven in een brief aan de tweede kamer. De brief eindigt met een wettelijke verplichting voor de eigenaren van de kantoren. De verplichting, is dat de kantoren minimaal label C moeten hebben vanaf 2023, voor monumenten en hele kleine kantoren gelden wel uitzonderingen. Er komt ook nog een onderzoek naar andere gebouwen zoals winkels en scholen. Voor kantoren met label G zijn de zwaarste ingrepen nodig, zoals dakisolatie. Kantoren met label D,E en F kunnen de wettelijke verplichting halen zonder dat bouwkundige ingrepen nodig zijn. Deze kantoren kunnen soms met alleen aangepaste verlichting al label C halen. Bij elkaar kost de totale investering voor alle eigenaren samen 860 miljoen euro. Dit is terugverdiend in 3 tot 6,5 jaar. Totaal levert deze maatregel 8 petajoule energiebesparing ieder jaar op.

Controle niet evident
Wanneer bedrijven en instellingen nu teveel energie gebruiken, dan zijn ze al verplicht om energiebesparende aanpassingen te maken, mits de terugverdientijd minder is dan 5 jaar. Het gaat hier om meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas. Omdat de controle hierop niet evident gebeurt, stelt het kabinet extra toezichthouders beschikbaar die sinds deze maand actief zijn. De besparing bedraagt hiermee 16 petajoule in 2023.

Woonhuizen
Voor zowel huur-en koop woningen zijn voordelen te behalen, wanneer er overgegaan wordt op energiebesparing. Wanneer een eigenaar van een koopwoning twee isolatie-aanpassingen tegelijk neemt(gevel, glas, vloer of dak) kan de eigenaar een subsidie van 20% krijgen. Er is al totaal voor ruim 11 miljoen euro aan aanvragen binnengekomen. Daarnaast is er een lening te verkrijgen vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds heeft al ruim 53 miljoen euro aan leningen verstrekt Tot slot, is de subsidieregeling voor huurhuizen nu een stuk aantrekkelijker. Er is al aan 900 verhuurders een subsidie versterkt. Totaal is er al voor 90 miljoen euro aan deze subsidie verstrekt en dit bedrag zal komend jaar ook stijgen.

Wil je jouw kantoorbudget respecteren en niet nodeloos te veel betalen? Neem dan een kijkje hier of hier.