Gevelreiniging van een huis

De reiniging van een gevel is zeker de moeite waard gezien de voordelen die het te bieden heeft. Gevelreiniging maakt dat de woning er weer helemaal als nieuw uitziet, maar ook dat vochtproblemen vermeden kunnen worden. Er zijn verschillende methoden voorhanden om gevels te reinigen. Dit gaat dan ook gepaard met enkele aandachtspunten.

Methoden om een gevel te reinigen 
Om tot een geslaagd eindresultaat te kunnen komen, is het van groot belang de juiste keuze te maken voor de reiniging van uw gevel. Deze keuze wordt onder meer bepaald door het type gevelsteen en door de mate van vervuiling van deze steen.

Stoomreinigen 
Stoomreinigen van gevels is vrij goedkoop aangezien hierbij enkel gebruik wordt gemaakt van water. Deze manier van reinigen is echter vooral bedoeld voor het reinigen van minder vervuilde gevels. De kracht van de reiniging wordt hier niet bepaald door de druk maar wel door de temperatuur van het water.

Chemisch reinigen 
Chemisch reinigen is ook helemaal niet zo duur. Deze techniek wordt echter wel alleen gebruikt voor het reinigen van sterk verontreinigde gevels. Het hardnekkige vuil wordt aangepakt met chemische of biologische middelen die worden afgestemd op het type gevelsteen zodat deze hier geen schade van ondervindt. Deze techniek is zeer effectief en kan in relatief korte tijd grote oppervlakten van gevels reinigen.

Zandstralen 
De techniek die bij zandstralen wordt gebruikt bestaat erin kleine zandkorrels onder hoge druk tegen de gevel te spuiten. Het is een milieuvriendelijke manier om de gevelsteen weer schoon te krijgen wanneer deze sterk verontreinigd is. Zandstralen is echter niet geschikt voor poreuze ondergronden. Hiervoor kan men gebruik maken van beschikbare softblaastechnieken.

Nevelstralen 
Nevelstralen is de meest voorzichtige methode wat gevelreiniging betreft, aangewezen bij renovatie. Men gebruikt indirecte stralen die nauwkeurig af te stellen zijn.

Vochtstralen 
Bij vochtstralen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van water met zand, glasparels of kalk. Daar water zachter is dan zand verloopt de reiniging van de gevel veel zachter.